آدرس : فلكه دوم صادقيه - خ آيت ا...كاشاني -خ شهيد محرابی - خ شهید براتلو - خ منوچهری - کوی گلشن - پ 3
تلفن : 44129695
آدرس رايانامه : farzanegane pouya yahoo com
شماره اختصاصی پيامک : 3000436366